-
-
-

RODO

Informacje zgodne z RODO

 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie jako zamienne zacznie obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie będzie wiązać wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest ANNA MRÓWKA, email : biuro@victorianieruchomosci.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przed 25 maja 2018 – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy pośrednictwa zawartej z Biurem Victoria Nieruchomości i rok dłużej po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.


Administrator danych: Anna Mrówka                                    

Dąbrowa Tarnowska, dn. 24.05.2018 r.